Information om min erfarenhet av militärkursen för kvinnor

mohamed elsharkawy
2024-02-17T19:55:47+00:00
allmän information
mohamed elsharkawyKorrekturläsare: administration30 september 2023Senaste uppdatering: 4 månader sedan

Min erfarenhet av militärkursen för kvinnor

En kvinna hade sin personliga erfarenhet av en militärkurs för kvinnor, och det var en upplevelse av stor betydelse och nytta för henne. När man tittar på onlinedata visar det sig att militärkursen för kvinnor är ett 14-veckors utbildningsprogram som syftar till att förbereda kvinnor för att arbeta i den saudiska försvarsmakten.

Kvinnor som vill gå den militära kursen möter vissa krav och villkor. Bland dessa villkor är innehav av saudiskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd på kungarikets territorium. Därför måste kvinnor som är intresserade av att söka till kursen uppfylla dessa specifika krav.

Den unga kvinnan lämnade in sin ansökan till Allmän säkerhet efter att jobbmöjligheter på militärkursen inte blev tillgängliga förrän ett och ett halvt år efter att hon lämnade in sin ansökan. Hon berättade om sin erfarenhet under ansöknings- och träningsskedet, där hon mötte svårigheter med den ansträngande fysiska uthålligheten och psykiska påfrestningarna under träningsperioden.

Den här typen av träning kan väcka frågor för vissa kvinnor, och bland dessa frågor kan vara ökningen av östrogen och dess effekt på kroppen. Det finns också förfrågningar om effekten av Clomen-piller på hormoner, särskilt för kvinnor som lider av menstruationscykelproblem och försenad graviditet.

Det bör noteras att militärkursen för kvinnor är mycket känd och anses vara en viktig och unik erfarenhet som kvalificerar unga kvinnor att gå med i armén eller polisen, för att utveckla sina färdigheter och bygga upp sin personlighet som militärkvinna. Men å andra sidan finns det andra jobb inom civila områden som kan vara bekvämare och tryggare, som att lära ut.

Vissa ser den militära erfarenheten för kvinnor som en utmaning som män inte upplever, och de tror att det inte bara är ett spel. Men det måste erkännas att militärkursen är en värdefull möjlighet att utveckla fysisk styrka och bygga upp självförtroende, med hänsyn till att det kräver mycket arbete och uthållighet.

1925211 - Echo of the Nation-bloggen

Fördelar med militärkursen för kvinnor

Den saudiska försvarsmakten fattade ett beslut om att tillhandahålla militära kurser för kvinnor i syfte att utveckla deras kompetens och höja deras nivå för att arbeta i militära jobb och rangordnar på ett anständigt sätt. Kvinnornas grader inkluderar nu soldater och meniga, och de kan också befordras till graden av korpral, sergeant och vice sergeant.

Militära kurser för kvinnor varar i 14 veckor och är omfattande utbildningsprogram för att förbereda dem för att arbeta i den saudiska försvarsstyrkan. Kursen innehåller träning i en mängd olika militära, tekniska och taktiska färdigheter och kunskaper.

Deltagarna i den här kursen har haft många fördelar. Det bidrog till att höja deras professionella nivå och ge den nödvändiga utbildningen för att utveckla deras ledarskap och samarbetsförmåga. Dessutom bidrar militären för kvinnor till att stärka kvinnors samhälleliga roll och göra det möjligt för dem att arbeta och tjäna nationen.

Dessutom ger den militära kursen kvinnor viktiga ekonomiska möjligheter, eftersom kvinnliga inskrivna anställs efter examen i olika militära sektorer. De berörda myndigheterna betonar att militärtjänstgöringen kommer att reflektera positivt över kvinnors karriärer och kommer att bidra till att stärka samhällsekonomin i allmänhet.

Följaktligen är denna militära kurs organiserad för alla nykomlingar till militära kurser, eftersom alla militära sektorer strävar efter att uppnå enhetliga mål genom att träna kvinnliga deltagare i nödvändiga färdigheter och förbättra deras militära kapacitet.

Kungariket Saudiarabien bevittnade examen av den första kvinnliga militärgruppen efter att de klarat utbildningen, som varade i 14 veckor. De utexaminerade placerades i olika delar av försvarsmakten som förberedelse för starten av sin militärtjänst.

Dokument som krävs för att ansöka till militärkursen för kvinnor

Först måste den sökande ha ett examensbevis för gymnasiet som är bestyrkt av en stämpel från det saudiska utbildningsministeriet. Medicinska handlingar som styrker den sökandes fysiska och psykiska hälsa ska också lämnas in.

För det andra måste du skicka in en ansökningsblankett för att komma till jobbet, som måste innehålla alla nödvändiga uppgifter och vara stämplad.

För det tredje måste ett intyg om avslutad gymnasieutbildning uppvisas med ministeriets stämpel.

Sökanden måste också uppvisa det civila id-kortet i original för att verifiera sin identitet.

Dessutom ska den sökande utföra en bröst- och lungundersökning för att säkerställa säkerheten i andningsorganen.

För att organisera alla nödvändiga dokument och papper måste de ordnas och samlas in för att kunna presenteras på lämpligt sätt.

I de papper som krävs ingår även att ta med 6 tydliga personliga foton av den sökande, i storleken 4 x 6 och i modern färg.

Civilståndskortet i original ska också bifogas och lämnas tillsammans med resten av handlingarna.

Det bör noteras att det nationella ID-kortet måste vara giltigt vid ansökan.

Dessutom ska den sökande ha ett förhållande mellan höjd och vikt, eftersom höjden inte får understiga 160 cm.

Rutinerna kräver också att den sökande inte har tidigare erfarenhet av militärtjänstgöring vid en annan institution, och att hennes tjänstgöring där har upphört innan hon ansöker om den officiella militärtjänsten.

Dessutom ska den sökande skaffa de akademiska meriter som krävs för den önskade tjänsten.

Slutligen får den sökande inte vara gift med en icke-saudiarabisk person, får inte ha ett register över avskedande från militärsektorn och får inte tidigare ha anslutit sig till militärtjänst.

Är mobiltelefoner tillåtna i militärkursen för kvinnor?

Användning av mobiltelefoner i militärkursen för kvinnor är strängt förbjudet. Stränga militära bestämmelser förbjuder elever att bära elektroniska enheter under träningen, såsom mobiltelefoner, kameror, inspelningsenheter och andra enheter.

Att respektera dessa militära lagar och förordningar är en av de viktiga sakerna som manliga och kvinnliga studenter måste ha och vara föremål för militär disciplin efter att ha fått lämplig utbildning. Därför måste kvinnor som vill ansluta sig till den saudiska försvarsmakten vara beredda att följa de lagar och förordningar som styr denna militära kurs.

Huvudmålet med militärkursen för kvinnor är att förbereda dem för att arbeta i den saudiska försvarsmakten. Denna kurs pågår i 14 veckor och inkluderar en uppsättning militärövningar och obligatoriska uppgifter för manliga och kvinnliga studenter. De är också föremål för militära sanktionsregimer i händelse av större militära brott.

De som vill anmäla sig till en militärkurs för kvinnor uppmanas att se över de villkor som krävs för denna inskrivning, vilket främst innefattar att få saudiskt medborgarskap och permanent uppehållstillstånd i kungariket. Det är också förbjudet att bära elektroniska enheter, inklusive mobiltelefoner, och alla kvinnliga studenter måste följa militär disciplin och följa tillämpliga lagar och regler under utbildningsperioden.

Hur lång krävs i militärkursen för kvinnor?

En kvinna som vill söka till militären måste vara mellan 21 och 27 år. Villkoren anger också att minimivikten ska vara mellan 44 och 58.5 kg, och att den erforderliga höjden är mellan 152 och 165 cm.

När det gäller utbildningen för kvinnor finns det ingen exakt definition av kursens längd. Men utbildningen för män är ofta längre än utbildningen för kvinnor och tar cirka nio månaders utbildning. En period på 14 veckor, motsvarande 3 och en halv månad, kan anses vara en lämplig period för en kvinna att träna.

Det noteras också att det finns ytterligare villkor för att gå med i den saudiska militären, såsom behovet av en gymnasieexamen eller motsvarande akademisk examen. Sökanden måste också inneha ett oberoende nationellt identitetskort.

Hur mycket vikt krävs i militärkursen för kvinnor?

Vikten som krävs i militärkursen för kvinnor bestäms utifrån ålder och längd. Om en kvinna till exempel är mellan 21 och 27 år och är minst 160 cm lång, bör vikten vara mellan 50 och 67 kg.

För kvinnor som vill gå på militära högskolor varierar den erforderliga vikten något högre. Om vikten till exempel är mellan 47 och 68 kilo ska höjden vara 155 cm, medan om vikten är mellan 50 och 72 kilo ska höjden vara minst 160 cm.

Det är viktigt att kandidaterna följer de hälsovillkor som Försvarsmakten anger. När de har klarat alla antagningsförfaranden och tester enligt de angivna villkoren, kommer de att kunna anmäla sig till den militära kursen och ha möjlighet att skaffa de nödvändiga färdigheterna och erfarenheterna.

Naturligtvis är vikten viktig i den militära kursen då en individ behöver ha den nödvändiga fysiska förmågan att klara av militärtjänstgöringens krav. Därför ställs särskilda viktkrav på plats för att säkerställa att kandidaterna kan motstå de fysiska påfrestningar som är förknippade med militärtjänstgöring.

namnlös fil 3 - Echo of the Nation-bloggen

Vad är läkarundersökningen för militärkursen för kvinnor?

Militärkursen är en verklig möjlighet för kvinnor som vill ansluta sig till de väpnade styrkorna för att uppfylla sin dröm och tjäna sitt land. För att säkerställa sin förmåga att utföra militära uppgifter och uppgifter effektivt och säkert måste kvinnliga sökande till militärkursen genomgå en läkarundersökning.

Läkarundersökningen för kvinnor i militärkursen omfattar flera aspekter, som börjar med en visuell undersökning för att säkerställa styrkan och säkerheten i synen. En fysisk konditionsundersökning görs också, där man mäter längd och vikt och ser till att de är balanserade tillsammans. Dessutom upptäcks smittsamma hudsjukdomar eller missbildningar som kan påverka den sökandes fysiska och hälsomässiga förmåga.

När det gäller medicinska tester inkluderar det att undersöka njurarna med hjälp av ultraljud och att undersöka lungorna för att säkerställa deras säkerhet. Särskilda ögonundersökningar görs också för att verifiera att det inte finns några synrelaterade sjukdomar.

Å andra sidan görs också en systemisk undersökning av det kvinnliga reproduktionssystemet. Detta inkluderar en bröstundersökning för att upptäcka eventuella onormala förändringar, och en bäckenundersökning görs även om omständigheterna kräver det och enligt den sökandes önskemål.

Vidare tar läkarundersökningen för den kvinnliga militärkursen studenten till en hudläkare för att kontrollera hudsjukdomar, tidigare operationer eller bakterieinfektioner.

Den sökandes slutläkarundersökning är organiserad utifrån en mängd olika symtom och tester, inklusive personliga intervjuer, medicinska och laboratorieundersökningar. Sökanden får inte lida av några sjukdomar som hindrar henne från att gå den militära kursen, såsom epilepsi eller drog- eller alkoholberoende.

Efter att ha klarat alla stadier av läkarundersökningen får kvinnor som vinner antagning till militärkursen möjligheten att gå med i de väpnade styrkorna och uppfylla sin dröm om nationell tjänst.

Hur förbereder sig en sökande för militärkursen?

De avancerade kurserna syftar till att utbilda militär personal i avancerade färdigheter som terrorismbekämpning, urban krigföring och specialoperationer. För att den sökande ska bli antagen till dessa kurser krävs att hon lämnar in några dokument och intyg för att kvalificera sig.

Här är några steg en sökande bör ta för att förbereda sig för militärkursen:

  1. Grundutbildning: Den sökande måste klara en soldats organiserade systemutbildning och vara utbildad i militär disciplin. Denna utbildning anses vara grunden för mer avancerade militära kurser.
  2. Mekanik och skjutträning: Den sökande ska klara prov och lära ut skytte på 25 meters avstånd. Denna utbildning inkluderar mekaniska färdigheter och förståelse för hur man använder vapen på rätt sätt.
  3. Avancerade utbildningar: Det rekommenderas att delta i avancerade utbildningskurser som fokuserar på speciella militära färdigheter såsom bekämpning av terrorism och urban krigföring. Dessa kurser erbjuds för att förbättra avancerade förmågor och förbereda dem för betydande militära utmaningar.

Dessutom ska den sökande bifoga sina personliga handlingar såsom registreringshandlingen och tydliga, färska personbilder. Du måste också ta med dig ditt ursprungliga nationella ID och kopior av det.

För att komma in på dessa kurser måste den sökande vara i angiven åldersgrupp, där minimiåldern är 25 år och högst 35 år. Sökanden ska också vara minst 155 cm lång och ha en lämplig vikt för hennes längd.

För att slutföra antagningsprocessen måste sökande klara antagningstester, som inkluderar Advanced Infantry Course for Officers.

Efter att ha genomfört alla villkor och godkänt proven görs det slutliga urvalet för att delta i den avancerade militärkursen.

Under examensceremonin av avancerade och uppfriskande militärkurser för säkerhetspersonal och det andra militärdistriktet meddelade guvernörsbefälhavaren Al-Bahsani att det nya året kommer att bevittna valet av militärattachéer bland de utmärkta officerarna.

Urvalet sker i två steg, som börjar med screening för att nominera framstående officerare, sedan ett test för de viktigaste direktoraten för Militärtekniska högskolan.

Efter behöriga sökande inom området militär och elektronisk ledning organiseras kursen utifrån kursens typ och nummer. Ämnen som undervisas i kursen inkluderar militär och elektronisk ledning.

Hur lång är militärkursen för sekundärofficerare?

Man kan säga att längden på den militära kursen för kvinnliga sekundärofficerare varierar beroende på vilket universitet utbildningen ges. De flesta kurser erbjuds dock på King Fahd Security College, där universitetstjänstemän är kvalificerade.

Varaktigheten av denna militära kurs för universitetsexaminerade är 29 veckor, vilket inkluderar att studera en intensiv militär läroplan som består av 23 militära ämnen. Efter godkänd kurs får deltagarna ett kursbevis.

Denna kurs syftar till att kvalificera universitetsofficerare att arbeta inom försvarsmakten inom deras olika inriktningar. Utbildningsplanerna i denna kurs inkluderar olika militära aspekter som hjälper universitetsofficerare att förvärva nödvändiga färdigheter för ledarskap och ledning i den militära miljön.

Värt att notera är att militärkursens längd för universitetsofficerare kan förkortas efter godkännande av chefen för vederbörande militärhögskola. Denna kurs, som varar i tre hela läsår, anses vara en startpunkt för kvinnliga universitetsofficerare i deras karriär inom det militära området.

Därför kan längden på den militära kursen för sekundära officerare variera beroende på det relevanta universitetet och det godkända utbildningsprogrammet. Det är nödvändigt att kontakta de berörda universiteten för att få mer information och information om detta ämne.

Är mediciner förbjudna i militärkursen för kvinnor?

Trots vikten av att uppnå fysiologisk och psykologisk stabilitet för kvinnor under militärtjänstgöringen verkar det finnas vissa frågor om vilka mediciner som är tillåtna under denna period. Kvinnor som genomgår militär utbildning undrar om mediciner är förbjudna eller inte under den militära utbildningsperioden.

Det finns strikta instruktioner från försvarsministeriet angående förbjudna föremål som är förbjudna att ta med till militära akademier. Denna lista inkluderar parfymer, mediciner, oljor, röker, ringar, etc. Därför kan det vara förbjudet att ta med personliga mediciner för kvinnor till militärkursen.

Det måste dock noteras att det vid behov är att föredra att informera berörda myndigheter om eventuella medicinska läkemedel som används, så att myndigheterna kan vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder och ge lämplig vård vid behov.

Det är dock viktigt att notera att denna information kan variera mellan länder och beror på varje enskilt lands militära politik. Därför kräver allmänna råd att man hänvisar till de ansvariga myndigheterna och granskar försvarsministeriets instruktioner och tillämpliga lokala direktiv för att bättre känna till de specifika reglerna och föreskrifterna.

Å andra sidan har den saudiska försvarsmakten bevittnat en märkbar utveckling den senaste tiden när det gäller kvinnors deltagande i de militära styrkorna. Den första gruppen militärkvinnor i kungariket tog examen och placerades i olika sektorer av de väpnade styrkorna efter att ha slutfört en kvalifikationskurs som skulle göra det möjligt för dem att anta rang som soldat. Saudiska kvinnor har uppnått en effektiv närvaro i den militära hälsosektorn, vilket visar vikten av deras roll och stora bidrag på detta område.

När ska militärutbildningsavgifterna för kvinnor betalas?

När militärkursförmåner för kvinnor kommer att finnas tillgängliga bestäms utifrån flera faktorer. Efter avslutad militärkurs får praktikanterna sina belöningar. Ekonomiska avgifter betalas månadsvis efter att praktikanterna blivit aktiva medlemmar i försvarsmakten.

Datumet för ankomsten av ekonomiska avgifter beror på det tillvägagångssätt som följs av de saudiska väpnade styrkornas finansiella system. Den ekonomiska överföringen börjar ofta efter avslutad militärkurs och praktikanterna som framgångsrikt uppfyller villkoren för utbildningsprogrammet.

Det betonas att de specifika datumen för nedladdning av ekonomiska avgifter måste klargöras genom de instruktioner som tillhandahålls av berörda officiella myndigheter, vilka kan variera från fall till fall beroende på kraven för varje militärt utbildningsprogram.

Kort länk

Lämna en kommentar

din e-postadress kommer inte att publiceras.Obligatoriska fält anges med *


Kommentarsvillkor:

Du kan redigera den här texten från "LightMag Panel" så att den matchar kommentarsreglerna på din webbplats